تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد

🔸مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد 1402 تا پایان روز شنبه 26 آذر تمدید شد.